Skip to content

Körperschaftssteuer: Verdeckte Gewinnausschüttung (VGA) bei Sachspende an Stiftung

Finanzgericht Köln, Urteil vom 21.3.2018 – 10 K 2146/16

free


DOI https://doi.org/10.15542/KUR/2018/5/5Share


Export Citation